03 Beheer

Laden..

Er ging iets fout, gelieve later opnieuw te proberen.

03 Beheer

 • Algemene informatie

 • Over

  03beheer bvba is gevestigd aan de Belgiëlei 182 te 2018 Antwerpen en staat als syndicus garant voor het beheer van een 5000-tal appartementen, studio’s, kantoren en winkels in Antwerpen en de ruime omgeving.
  03beheer bvba is lid van de beroepsvereniging C.I.B. (Confederatie Immobiliënberoepen) en geregistreerd als erkend vastgoedmakelaar bij het B.I.V. (beroepsinstituut van vastgoedmakelaars). Dat maakt dat ze steeds up-to-date blijft inzake ontwikkelingen in de bouw- en vastgoedsector. Een permanente bijscholing en een accurate interne informatieverwerking dragen eveneens bij tot een correct en veilig beheer van uw patrimonium.
  Een volledige dienstverlening wordt gegarandeerd waarbij volgende zaken bijzondere aandacht krijgen:
  Permanente bereikbaarheid. Tijdens de kantooruren via telefoon, fax, e-mail, brief,… buiten de kantooruren voor dringende technische interventies via een apart GSM-nummer. De klant wordt dan geholpen door een beheerder en niet door een anonieme telefoniste.
  Een gezonde wederzijdse communicatie.
  Transparant beheer. o.a. online raadpleging van uw persoonlijke onkostenverdelingen en de gemeenschappelijke documenten (notulen algemene vergaderingen, basisakte, contracten, kostenlijsten edm.) van uw gebouw.
  Stabiliteit en continuïteit.
  03beheer bvba heeft eveneens een verzekering waarborgstelling derdengelden onderschreven alsook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De klant heeft m.a.w. alle garanties die ze verdient.
  Voor het beheer van een vereniging van mede-eigenaars hanteert 03beheer bvba een beheersloon conform een duidelijke, vooraf ondertekende beheersovereenkomst.

 • Reviews 44

  • Ilse Sterckx in 2021 via Google
   • + Nuestro edificio ha sido gestionado por 03 Beheer durante 12 años. ¡Muy Satisfecho! Recibimos declaraciones claras que primero son verificadas minuciosamente por el comisionado de contabilidad. La junta directiva se reúne periódicamente con el gerente y los propietarios reciben un informe. Todas las citas y demás se publican en websyndic antes de la reunión anual para que podamos obtener una vista previa de todo. ¡Recomendado!
  • Ilse Sterckx in 2021 via Google
   • + Notre immeuble est géré par 03 Beheer depuis 12 ans. Très satisfait! Nous recevons des déclarations claires qui sont d'abord minutieusement vérifiées par le commissaire comptable. Le conseil d'administration rencontre régulièrement le gérant et les propriétaires reçoivent un rapport. Toutes les citations et autres sont mises sur le websyndic avant la réunion annuelle afin que nous puissions tout prévisualiser. Conseillé!
  • Willy Ranson in 2020 via Google
   • + La información y el soporte son completos. Super Management lo que todos se merecen. ¡Amable y personal! Uno no es un número, una súper recomendación para los que dudan.
  • Willy Ranson in 2020 via Google
   • + Les informations et le support sont complets. Super Management ce que tout le monde mérite. Sympathique et personnel! L'un n'est pas un nombre, une super recommandation pour les sceptiques.
  • William Van Landegem in 2020 via Google
   • + Una palabra es una palabra. Una cita es una cita. Siempre al tanto, firme, imparcial, empático y conocedor. No puedo esperar más del señor Mulkens, eso no debería ser más
  • William Van Landegem in 2020 via Google
   • + Un mot est un mot. Un rendez-vous est un rendez-vous. Toujours sur la balle, ferme, impartial, empathique et compétent. Je ne peux pas attendre plus de M. Mulkens, cela ne devrait pas être plus
  • Karen Hess in 2020 via Google
   • - El cliente no es el rey aquí ... aquí suele ser tratado como un pedazo de tierra. Solo buscan tu dinero y hacen todo lo posible para estafarte. No hay una respuesta sensata por teléfono, no dan la información y no responden a los correos electrónicos. Solo los escucha cuando vence el pago.
  • Karen Hess in 2020 via Google
   • - Le client n'est pas roi ici ... ici, vous êtes généralement traité comme un morceau de terre. Ils sont seulement après votre argent et font tout ce qu'ils peuvent pour vous arnaquer. Il n'y a pas de réponse raisonnable par téléphone, ils ne donnent pas les informations et ils ne répondent pas aux courriels. Vous ne les entendez que lorsque le paiement doit être effectué.
  • Jo van Baarle in 2020 via Google
   • + Voor de belangen van zowel 03Beheer als de bewoners en/of eigenaars ( vertegenwoordigd door de RvME), is het belangrijk dat beide goed samenwerken 03Beheer kent de wettelijke omgeving, de RvME kent zijn bewoners en eigenaars en weet waar de gevoeligheden liggen en is best geplaatst om evt. onderlinge geschillen op te lossen. Goed samenwerken onderstelt onderling vertrouwen ……… wat resulteert in een gemoedelijke en ontspannen sfeer en in het tijdig nemen van de beslissingen die zich opdringen en het opvolgen van de lopende projecten. Jaarlijks worden op de ALGV de leden van de RvME en zijn voorzitter gekozen. Jaarlijks komen RvME en 03Beheer, afhankelijk de lopende projecten, 3 tot 4 maal bijeen Zulke bijeenkomst (vergadering) kan worden samengeroepen door zowel de voorzitter van RvME als 03Beheer. Vooraf worden de agenda punten gedeeld en door ieder zo nodig aangevuld. De vergadering gaat meestal door ten huize van de voorzitter. Na bespreking wordt een unaniem standpunt ingenomen, zodat deze door gans de RvME op de ALGV kan verdedigd worden. Na elke vergadering stuurt 03Beheer een verslag naar elke lid van de RvME
  • Jo van Baarle in 2020 via Google
   • + Pour les intérêts de 03Beheer et des résidents et / ou des propriétaires (représentés par le RvME), il est important que les deux travaillent bien ensemble 03La direction connaît l'environnement juridique, la RvME connaît ses résidents et ses propriétaires et sait où se trouvent les sensibilités et est la mieux placée pour le faire. résoudre les conflits mutuels. Une bonne coopération suppose une confiance mutuelle ……… qui se traduit par une atmosphère amicale et détendue, une prise de décision opportune et le suivi des projets en cours. Les membres du RvME et son président sont élus chaque année à l'ALGV. Chaque année, RvME et 03Beheer se rencontrent 3 à 4 fois, en fonction des projets en cours Une telle réunion peut être convoquée à la fois par le président de RvME et par 03Beheer. Les points de l'ordre du jour sont partagés à l'avance et complétés si nécessaire par tout le monde. La réunion a généralement lieu chez le président. Après discussion, une position unanime est adoptée afin que le RvME puisse le défendre à l'ALGV. Après chaque réunion, 03Beheer envoie un rapport à chaque membre du RvME
  Laden...
  Er ging iets mis.
  Probeer opnieuw
  Voeg een review toe
 • Locatie

  • Gemiddelde vraagprijs Vraagprijs < +
  • Gemiddelde huurprijs/slaapkamer < +
  • Gemiddelde Realo Schatting® < +
  • Bevolking die single is Laag Hoog
  • Gemiddelde leeftijd van de bevolking Laag Hoog
  • Bevolking die een groot gezin is Laag Hoog
  • Bevolking die hoger opgeleid is Laag Hoog
  • Bevolking die werkzoekende is Laag Hoog
  • Bevolking die van een andere oorsprong is Laag Hoog
  • Gemiddeld inkomen Inkomen Laag Hoog
  • +
  b
 • Deel deze pagina

 • Contacteer kantoor

  Contacteer het kantoor