03 Beheer

Loading..

Something went wrong, please try again.

03 Beheer

 • General information

 • Reviews 39

  • Jo van Baarle in 2020 via Google
   • + Voor de belangen van zowel 03Beheer als de bewoners en/of eigenaars ( vertegenwoordigd door de RvME), is het belangrijk dat beide goed samenwerken 03Beheer kent de wettelijke omgeving, de RvME kent zijn bewoners en eigenaars en weet waar de gevoeligheden liggen en is best geplaatst om evt. onderlinge geschillen op te lossen. Goed samenwerken onderstelt onderling vertrouwen ……… wat resulteert in een gemoedelijke en ontspannen sfeer en in het tijdig nemen van de beslissingen die zich opdringen en het opvolgen van de lopende projecten. Jaarlijks worden op de ALGV de leden van de RvME en zijn voorzitter gekozen. Jaarlijks komen RvME en 03Beheer, afhankelijk de lopende projecten, 3 tot 4 maal bijeen Zulke bijeenkomst (vergadering) kan worden samengeroepen door zowel de voorzitter van RvME als 03Beheer. Vooraf worden de agenda punten gedeeld en door ieder zo nodig aangevuld. De vergadering gaat meestal door ten huize van de voorzitter. Na bespreking wordt een unaniem standpunt ingenomen, zodat deze door gans de RvME op de ALGV kan verdedigd worden. Na elke vergadering stuurt 03Beheer een verslag naar elke lid van de RvME
  • Jan Vranken in 2019 via Google
   • + We hebben tien jaar geleden de zorg over ons appartementsgebouw QM5 toevertrouwd aan Tom Campenhout en hebben dat ons nog niet beklaagd. De financiële opvolging gebeurt correct en op tijd, voor grote werken worden offertes gevraagd en besproken, dringende aangelegenheden worden zo snel als mogelijk afgehandeld. Tussen de algemene vergaderingen door is er altijd tijd om specifieke problemen te bespreken en op de AV's is er deskundige steun om initiatieven op lange termijn te plannen. Alles gebeurt met respect voor de diversiteit van de bewoners van het gebouw. Ook de vriendelijkheid van de medewerkers mag worden vermeld. Als er al eens iets fout loopt, dan wordt dat vrij snel rechtgezet - vergissen is menselijk, niet?
  • marcdcl marcdcl in 2019 via Google
   • + 03 beheer is communicatief sterk en ik mocht ondervinden dat dossiers strak worden opgevolgd.
  • Guido De Prins in 2019 via Google
   • + Verhuur en verkoop van alle soorten immobiliën
  • Tim Gysemans in 2019 via Google
   • - Na meer dan 15 jaar gebruikt te moeten maken hebben van hun diensten, kan ik maar 1 ding zeggen, vermijd hun diensten. Kosten enorm veel geld en ze doen er niets voor terug. Foutieve rekeningen sturen en er dan nog aanmaningskosten voor durven aanrekenen. Als er problemen zijn en je hebt ze nodig, bellen of mailen ze nooit terug. Vermijd deze firma, het zijn geldwolven en je krijgt er niets, maar dan ook letterlijk niets voor terug. Ik ben nu al twee jaar geen eigenaar meer van het pand waarvoor ik hun diensten nodig had, en ik heb nog altijd gezever. Ze moeten mij namelijk nog een stevige som terug en na ettelijke telefoons en emails hierover heb ik nog altijd geen reactie terug gekregen. Vermijd deze firma als je kan.
  Add a review
 • Location

  • Average listing price Listing price < +
  • Average rental price/bedroom < +
  • Average Realo Estimate® < +
  • Population that is single Low High
  • Average age of the population Low High
  • Population that is a big family Low High
  • Population that is higher educated Low High
  • Population that is seeking a job Low High
  • Population that is from other origin Low High
  • Average income Income Low High
  • +
  b
 • Share this page

 • Contact agency

  Contact the agency